MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„A“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


abeceda – hlaholská hlaholské a cyrilské znaky a jejich číselná hodnota (písmo)
  – zapamatování abeceda jako modlitba (zajímavosti)
Abel – bratr Kainův Kristián, kap. 3 (legendy)
    Kosmas (II. 13) (kroniky)
Adalbert – (Vojtěch) – 982/983-996, †997, druhý pražský biskup (kroniky)
  – život a umučení  Brunonova legenda (legendy)
  – jeho ostatky  vykoupil od Prusů Boleslav Chrabrý (kroniky)
    – 1039, přenesl z Hnězdna do Prahy Břetislav I. (kroniky)
Adleita – 2. žena Vratislava II. – 1055, Kosmas (II, 16 a 20) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen Arpádovců (rodokmeny)
Adleita – manželka Soběslava I. – 1123, Kosmas (III, 51) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen Arpádovců (2. část) (rodokmeny)
Aeskulap – viz Asklépios  
Albgis – unesl Patrikovu ženu – 852, vyhledal azyl u Rostislava na Moravě (kroniky)
Amand, svatý – biskup maastrichtský – do r. 631, křtil Slovany za Dunajem (ohlasy)
anagramy – v textu Kosmovy kroniky Kosmovy anagramy (zajímavosti)
Angelár – sedmipočetník jeden ze žáků Konstantina a Metoděje (legendy)
Annij (Jannes) – patriarcha cařihradský – 832-843, disputace s Konstantinem (legendy)
Apollón – (Foibos) Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)
arcibiskup – Metoděj (869-885) Život sv. Metoděje (legendy), Kristián (kap. 1) (legendy), arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
  – Jan (900-925) Granum k roku 916 (kroniky), arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
  – Silvestr (926-945) Granum k roku 942 (kroniky), arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Arnulf
  
Korutanský
– východofranský král – 887-899, 896 císař, rodokmen Karlovců (rodokmeny)
  – jednání se Svatoplukem v Omuntesbergu – 890, Fuldské anály (kroniky)
    – 890, Regino z Prümu (kroniky)
Arnulf – vévoda bavorský – 922, s vojskem v Čechách, nastolen Václav, Drahomíra vyhnána ze země (legendy), věk a období vlády knížat v grafickém znázornění (tabulky)
  zemřel – †937, Kosmas (I, 20) (kroniky)
artefakty – plaketa (stříbrná) plaketa velkomoravské kněžny ze Želének (artefakty)
  – pyxida (slonovinová) slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan (artefakty)
  – terčík (stříbrný) stříbrný terčík se sokolníkem (artefakty)
Asklépios – Aeskulap Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)
    Kristián, kap. 2 (pozn. 2) (mýty a pověsti)
    Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
atributy – knížecí plášť na znojemské malbě je atributem vlády na Moravě (tabulky)
  – kopí s praporcem symbolizuje držení léna (kroniky),
  – přilba Přilba jako atribut svatého Václava (symbolika)
  – střevíce a mošna běžná potřeba apoštolů (tabulky), atribut „nových apoštolů“, Konstantina a Metoděje (komentáře)
Augustin, svatý biskup Hipponu – 395-430, De doctrina christiana (symbolika)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah