MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„H“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


hadačka-panna – v přemyslovské pověsti Kristiánova legenda, kap. 2 (mýty a pověsti)
  – na malbě ve znojemské rotundě Křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
Hadrián II. – římský papež – 867-872
    – 868 (leden), přijal Konstantina a Metoděje v Římě (kroniky)
    – 868 (únor), schválil liturgické knihy (legendy)
    – 869, vysvětil Metoděje na arcibiskupa (dokumenty)
Hatho – arcibiskup mohučský – 900, list papeži Janu IX. (dokumenty)
Herpirk
   (Gerpirga)
– manželka Bořivoje II. – 1100, Kosmas (III, 12) (kroniky)
Hippolytos – viz Hypolit    
hlaholice – písmo pro Slovany Konstantinovi je zjevil Bůh (písmo)
  – vznik traktát „O písmenech“ mnicha Chrabra (písmo)
  je starší původ slovanských písem (písmo)
Hněvsa (Hněvysa) – vrah sv. Václava I. stsl. legenda (charv.) (legendy)
Hnězdno – hrad v Polsku v tamní bazilice byly uloženy ostatky sv. Vojtěcha, vykoupené Boleslavem Chrabrým od Prusů (kroniky)
  – sídlo arcibiskupství 999, prvním arcibiskupem byl Gaudentius (Radim) (kroniky)
  – Břetislavova výprava – 1039, Kosmas (II, 3 a 4) (kroniky)
  – přenesení ostatků – sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy, 1039, Kosmas (II, 5) (kroniky)
Horologium
   olomoucké
– iluminace rukopisu biskup Petr, Jan a Jindřich Zdík (symbolika)
Hostivít – mytický kníže – Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
– zplodil Bořivoje – Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
    – rodokmen mytických knížat (rodokmeny)
hradiště
   sv. Hypolita
– popis – archeologicky zkoumané slovanské hradiště na předměstí Znojma, 20 ha opevněné plochy, 2 velkomoravské kostely, v r. 2007 objeveno vně opevněného areálu rozsáhlé pohřebiště
  – pohřebiště výzkum VM pohřebiště v r. 2007 (aktuality)
    výzkum VM pohřebiště v r. 2008 (aktuality)
  – odkazy www.znojmo-hradiste.wz.cz
hroby – K1-Bořivoje †888 – Václavova svatovítská rotunda na pražském hradě: půdorys, příčný řez, podélný řez (hroby)
  – 12/59-Svatopluka †894 – samostatná hrobní kaple církevního komplexu na sadské výšině u Uherského Hradiště: rekonstrukce, axonometrie, půdorys, podélný a příčný řez (hroby)
  – Spytihněva †915 hrobka v kostele P. Marie Na baště (otázky)
  – Vratislava †921 hrob v bazilice sv. Jiří (hroby)
  – Václava †935 hrob ve svatovítské rotundě na pražském hradě (hroby)
  – Boleslava I. †972 nenalezen; poslední dobou bývá spojován s hrobem K1-Bořivoje (komentáře)
Hypolit, svatý – řec. církevní spisovatel – žák Eirénaiův, presbyter v Římě, později vzdoropapež; zemřel r. 235 n.l. ve vyhnanství na Sardínii
  – spisy Filosofúmena – polemický spis zaměřený proti gnosticismu o 10 kn. (2. a 3. kniha chybí); obsahuje i přehled řec. filosofie a heretických proudů v pův. církvi; H. polemizoval také proti tehdy značně rozšířené eschatologické víře v brzký příchod Antikrista
hypotézy  – interpretace maleb ve znojemské rotundě:
– přehled
A. Friedl (1966), A. Merhautová (1983, 2000), B. Krzemieńska (1985, 2000), J. Zástěra (1986, 1990), D. Třeštík (1987, 2000), L. Konečný (1997, 2005), P. Šimík (1999, 2004) (mýty a pověsti)
  – oráčská scéna Křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  – A. Friedl 1966 A. Friedl a jeho Přemyslovci ve Znojmě (mýty a pověsti)
  – J. Zástěra 1986 Knížata Václav a Vratislav II. jsou na malbě dvakrát (otázky)
  – J. Bažant 2000 Přemysl Oráč tu zastupuje Krista (historie)
  – P. Šimík 2004 Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
  – L. J. Konečný 2005 Polemika L. J. Konečný × P. Šimík (ohlasy)
  – D. Třeštík 2006 Panujícímu rodu nebyla vláda svěřena Bohem nebo Kristem, nýbrž zázračnou věštkyní Libuší (mýty a pověsti)
  – V. Vaníček 2007 Přemyslovci se nevzdávají magického povolání od pluhu (historie)
  – J. Kovárník 2008 Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli (aktuality)
  – A. Merhautová 2009 Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
Hyza (Hizzo) – pražský biskup – 1023-1030, Kosmas (I, 40 a 41) (kroniky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah