MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„O“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


obrácené štíty – sv. Václava a Vratislava II. Je možné, aby na  řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát? (otázky)
    Zdvojení postav na jednom obraze (symbolika)
obuv (obutí) – součást Boží zbroje Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
oděv – stejný oděv Stejná osoba byla na iluminacích rukopisů, malbách a mozikách znázorňována ve stejném oděvu (symbolika)
Oldřich, svatý – biskup augšpurský – †972, Kosmas (I, 27) (kroniky)
Oldřich – pražský kníže – 1002-1034, Kosmas (I, 36) (kroniky)
    – 1012-1034, Dětmar (VI, 71) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  – portrét vyobrazení ve znojemské rotundě [17] (obr. 5) (tabulky)
Oldřich – brněnský údělník věk a období vlády knížat v grafickém znázornění (tabulky)
Oldřich – syn Soběslava I. Břetislav a jeho potomci do roku 1230 (rodokmeny)
Olomouc – hrad Kosmas (II, 27) (kroniky)
  – sídlo olomouckého údělu moravské úděly (mapky)
oráč – Přemysl Kristián, kap. 2 (mýty a pověsti)
    Kosmas (I, 5) a (I, 6) (mýty a pověsti)
    Dalimil, Pulkava, Marignola (mýty a pověsti)
    F. Palacký, A. Jirásek (mýty a pověsti)
  – Rostislav Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
    Křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  – budoucí pražský biskup list papeže Jana XIII. knížeti Boleslavovi I. (dokumenty)
oráči  – Kristus a jeho následovníci „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží“ (L 9, 62) (symbolika)
  – Konstantin a Metoděj Život sv. Metoděje (VII) (legendy)
    Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
    A. Jirásek: Předmluva k pověstem doby křesťanské (pověsti)
oráčská scéna  – ve znojemské rotundě Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě aneb Přemyslův konec (symbolika)
Orosia, svatá – též Eurosia (Dobroslava) historie sv. Dobroslavy, zvané Eurosia, také Orosia, královny , panny a mučednice, patronky Jacy (jiné texty)
ostatky světců
   (přenesení)
– sv. Ludmily Proložní legenda, Kristián, kap. 5 (legendy)
  – sv. Václava I. stsl., Crescente, Gumpold, kap. 23, Kristián, kap. 8 (legendy)
  – sv. Vojtěcha Kosmas II, 4 (kroniky)
  – arcibiskupa Gaudentia Kosmas II, 4 (kroniky)
  – pěti bratří Kosmas II, 4 (kroniky)
Ota I. – císař římský – 936-973, rodokmen Otonů (rodokmeny)
Ota I. Sličný – znojemský, později olomoucký údělník věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
Ota II. – císař římský – 961-983, rodokmen Otonů (rodokmeny)
Ota II. Černý – olomoucký údělník věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – rodové kořeny Břetislav a jeho potomci do roku 1230 (rodokmeny)
  bitva u Chlumce Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
Ota III. – císař římský – 983-1002, rodokmen Otonů (rodokmeny)
Ovidius Naso,
   Publius
– Proměny
   (Metamorphoses)
Asklépiův příchod do Říma (symbolika)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah