MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„R“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Radim – (Gaudentius) Vojtěchův bratr, první arcibiskup hnězdenský (999-1006) (kroniky)
Radla – Vojtěchův vychovatel – Brunonova legenda o sv. Vojtěchu (legendy)
  – syn Adilburky – údajně totožný s Kristiánem-Strachkvasem (?) a Vojtěchův strýc (Kosmovy anagramy: P35, P36, P38, P41, P42, P43) (zajímavosti)
Radslav – zličský kníže – Dalimil (kap. 28) (kroniky)
Ratbod – franský bojovník záhuba bavorského vojska (871) (kroniky)
Reginhar – biskup pasovský pokřtil všechny Moravany (831) (kroniky)
Regino z Prümu – kronikář – †915, Reginonova kronika k roku 860, 876, 890, 894 (kroniky)
Reichenau – klášter jedna ze dvou možných lokalit, kde byl konfinován arcibiskup Metoděj (870-873) (historie)
relikvie – přilba sv. Václava záměrně vzniklá relikvie (973?) (symbolika)
Rokycany – převzetí praporce (korouhve) – 1110, král vrátil Vladislavovi I. vládu (kroniky)
Rostislav – velkomoravský kníže legenda o něm (legendy)
  – nastolení  Fuldské anály k roku 846 (kroniky)
  – vláda  – 846-870, životní data krále Rostislava (tabulky)
    věk a období vlády knížat v grafickém znázornění (do roku 960) (tabulky)
  – a byzantská misie  – 862, pozvání byzantské misie na Moravu (dokumenty)
    Život sv. Konstantina-Cyrila (kap. XIV) (legendy)
    Život sv. Metoděje (kap. V) (legendy)
    Egregiae virtutis viri (encyklika Jana Pavla II. 1980) (dokumenty)
  – pokřtěn Cyrilem (?!) Granum k roku 886 (po přepočtu 863) (kroniky)
  – zakladatel arcibiskupství  – 869, ustanovil Metoděje nejvyšším biskupem (legendy)
     – fundator s kostelem v rukou na malbě ve znojemské rotundě:
Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ (obr. 3 a 4) (tabulky);
Antonín Friedl a jeho Přemyslovci ve Znojmě“ (obr. 2 a 3) (pověsti)
  – zatčen a oslepen – 870, Kristiánova legenda, kap. 1 (kroniky)
    Regino z Prümu k roku 860 (kroniky)
    Fuldské anály k roku 870 (kroniky)
  – rodové kořeny  člen mojmírovského rodokmenu (rodokmeny)
  – dožitý věk  věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – vyobrazení na malbě ve znojemské rotundě  kníže v plášti se štítem a kopím s praporcem [06] (obr. 2) (tabulky); Antonín Friedl a jeho Přemyslovci ve Znojmě (obr. 5b) (pověsti)
    vedoucí jízdní družiny uvádí byzantské věrozvěsty na Moravu (mýty a pověsti)
    křesťanský král-oráč s Písmem v levé ruce (symbolika)
    zakladatel Metodějova moravského arcibiskupství (historie)
  – zemřel  Granum k roku 900 (po přepočtu 877) (kroniky)
Rostislav, svatý – k jeho svatořečení  kanonizován pravoslavnou církví (1994) (dokumenty)
  – výjimečná osobnost  život svatého knížete velkomoravského Rostislava (osobnosti)
  – ikona  sv. Rostislava od moravského malíře Jana Kellera (osobnosti)
rotunda – ve Znojmě: návštěvnický režim, prohlídka maleb, rezervace – zajišťuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě, odborný správce rotundy – kontakt: www.znojmuz.cz/objekty/objekty-rotunda.htm
  – Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny, Znojmo historie psaná štětcem aneb malby ve znojemské rotundě jako historický pramen (historie)
    biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. (historie)
    Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda (historie)
    rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy (historie)
  – datování maleb  křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  – sv. Klimenta, Levý Hradec – Bořivoj, Kristián, kap. 3 (legendy)
  – sv. Petra, Budeč – Spytihněv, Kristián, kap. 3 (legendy)
  – sv. Víta, Praha-hrad – Václav, Kristián, kap. 6 (legendy)
    – Václav, Kosmas (II, 17) (kroniky)
rukopisy – iluminace De civitate Dei (symbolika)
    Flores sancti Bernardi (symbolika)
    Horologium olomoucké (symbolika)
    Kodex vyšehradský (otázky)
    Svatovítská apokalypsa (historie)
    Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy (legendy)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah