MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„S“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Sady – u Uherského Hradiště církevní komplex na sadské výšině (hroby)
Sámo – první král Slovanů kronika tak řečeného Fredegara (623-661) (kroniky)
  – rozsah jeho říše – mapka Sámovy říše (mapky)
  – vyobrazení malba ve znojemské rotundě [01] (obr. 2) (tabulky)
Sáva – sedmipočetník jeden ze žáků Konstantina a Metoděje (legendy)
Sálci – panovnická dynastie rodokmen Sálců (rodokmeny)
zava – klášter Mnich sázavský – dodatky ke Kosmově kronice (kroniky)
sedmipočetníci – K a M s učedníky Konstantin, Metoděj, Gorazd, Kliment, Sáva (Laurentius, Lavrentij?), Naum (Chrabr), Angelár
    Život svatého knížete velkomoravského Rostislava (osobnosti)
Sekyř Kostel – biskupský dvůr – Strachotín (?), Kosmas (II, 21 a III, 33), Kanov. vyšehr. (kroniky)
sestřenec – zličského knížete Vojtěch (odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?) (otázky), srovnej Dalimil (kap. 32) (kroniky)
  – Břetislava II. Boleslav (Kosmas III, 9) (kroniky), srovnej rodokmen Piastovců (rodokmeny)
  Soběslava I. Boleslav (Kosmas III, 51) (kroniky), srovnej rodokmen Piastovců (rodokmeny)
schizma – církevní schizma – 1054, církevní schizma roku 1054 (historie)
Silvestr – arcibiskup moravský – 926-945, Granum k roku 942 (po přepočtu 926) (kroniky)
    arcibiskupové a biskupové moravští (tabulky)
Sirmium – Srjemska Mitrovica – antické balkánské město, sídlo Metodějova arcibiskupství (kroniky)
Slavibor – pšovský kníže otec kněžny Ludmily (Slaviboris) (legendy)
Slavitah – zabrušanský kníže vyhnaný Vistrachův syn, jenž našel azyl u Rostislava na Moravě (kroniky)
Slavník – libický kníže odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci? (otázky)
Slavníkovci  – rozsah panství slavníkovské panství ve východních Čechách (mapky)
  – vyvraždění – 995, Kosmas (I, 29) (kroniky)
    – 995, Bruno z Querfurtu (10) (legendy)
Slavomír – velkomoravský kněz moravské povstání proti Frankům (Sclagamar) (kroniky)
Slavorum
   Apostoli
– encyklika encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje (dokumenty)
Slivnice – biskupská ves Kosmas (II, 21 a III, 9) (kroniky)
sňatek – Bořivoje a Ludmily – 871, Granum k roku 894, Fuldské anály k roku 871 (kroniky)
Soběslav – Slavníkovec – †1004, padl při útěku Boleslava Chrabrého z Prahy (kroniky)
Soběslav I. – smíření s Vladislavem I. – 1125, Kosmas (III, 58) (kroniky)
  – pozdvižen na stolec – 1125, Kosmas (III, 60) (kroniky)
  – bitva u Chlumce Mnich sázavský k roku 1126 (kroniky)
    Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
  – spiknutí proti němu – 1130, Kanovník vyšehradský k roku 1130 (1/2) (kroniky)
  – soud se spiklenci – 1130, Kanovník vyšehradský k roku 1130 (2/2) (kroniky)
  – listina z roku 1130 nejkřesťanštější monarcha Čechů (dokumenty)
  – počátky vlády Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda (historie)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [27] (obr. 6) (tabulky)
sokol – symbolika sokol přinášející vládu-království (symbolika)
sokolník – stříbrný terčík stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě (artefakty)
Soluň – Thessaloniké město v Řecku, rodiště Konstantina a Metoděje (legendy)
spiknutí – proti Soběslavovi I. – 1130, Kanovník vyšehradský k roku 1130 (1/2) (kroniky)
  – soud se spiklenci – 1130, Kanovník vyšehradský k roku 1130 (2/2) (kroniky)
spolupatroni
   Evropy
– sv. Konstantin-Cyril a Metoděj encyklika papeže Jana Pavla II. (1980) „Egregiae virtutis viri“  (dokumenty)
Spytihněv I. – vláda – 888/894-915, Kristiánova legenda, kap. 3 (legendy)
    na stolec usedl jako pohan? (otázky)
  – poddání se Arnulfovi Fuldské anály k roku 895 (kroniky)
  – křest (v Řezně?) Crescente, Gumpold, II. stsl. legenda (legendy)
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
  – dožitý věk podle legend (tab. 4) (tabulky)
    podle antropologicko lékařského průzkumu (tab. 12) (tabulky)
    věk a období vlády knížat v grafickém znázornění (tabulky)
    jak staří umírali staří »Přemyslovci« (otázky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [10] (obr. 5) (tabulky)
  – hrob kostel P. Marie Na baště (půdorys) (otázky)
Spytihněv II. – vláda – 1055-1061, Kosmas (II, 16) (kroniky)
  – a sázavský klášter vyhnal slovanské mnichy (kroniky)
  – mitra biskupské mitry (historie)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [19] (obr. 6) (tabulky)
Staré Město – u Uherského Hradiště ostrov sv. Jiří, velkomoravské hradiště a sídelní aglomerace
stejný oděv – iluminace, malby, mozaiky Stejná osoba byla znázorňována ve stejném oděvu (symbolika)
Strachkvas – (Kristián), narození – 929 (935), Kosmas (I, 17) (kroniky)
  – studia v Řezně – v klášteře sv. Jimrama, Kosmas (I, 18) (kroniky)
  – biskup „lichý“ – svěcení v Mohuči, Kosmas (I, 30) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen »Přemyslovců« (rodokmeny)
Strachota – Metoděj – chybným překladem z latiny (metus – strach)
Strachotín – (Metodějov) – patrně Kosmův Sekyř Kostel, Kosmas (II, 21 a III, 33) (kroniky)
Strojmír – smyšlená postava Kristiánova legenda, kap. 2 (pověsti)
  – o něm N. Profantová (1996) (otázky)
Středovský,
   Jan Jiří
– Svatá historie Moravy údaje pozdní tradice (rodokmeny)
střevíce a mošna – běžné potřeby apoštolů Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
  – atributy „nových apoštolů“ Konstantina a Metoděje Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy), obrázková upoutávka č. 7 (obrázkové upoutávky) a Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě (komentáře)
Střezislava – matka sv. Vojtěcha – †987, Kosmas (I, 28) (kroniky)
Svatava – 3. manželka Vratislava II. Kosmas (II, 20) (kroniky)
  – rodové kořeny rodokmen Piastovců (rodokmeny)
svatba – Bořivoje (I.) – 871, s Ludmilou na Moravě, Fuldské anály k roku 871 (kroniky)
  – Vratislava (II.) – 1057, s Adleytou v Uhrách (kroniky)
  – Vratislava II. – 1062, se Svatavou (kroniky)
  – Břetislava II. – 1094, s Lukardou (kroniky)
  – Bořivoje (II.) – 1100, s Helbirkou na hradě Znojmě (kroniky)
  – Konráda II. Znojem. – 1134, s Marií v Uhrách (kroniky)
Svatopluk I. – nitranský kníže Fuldské anály k roku 869 (kroniky)
  – zradil Rostislava Kristiánova legenda, kap. 1 (kroniky)
    Regino z Prümu k roku 860 (kroniky)
    Fuldské anály k roku 870 (kroniky)
    Granum k roku 900 (po přepočtu 877) (kroniky)
  – obviněn z nevěrnosti – 871, zatčen a vězněn Karlomanem (871) (kroniky)
  – vláda na Moravě – 871-894,
  – list Jana VIII. – 880, Privilegium církve moravské (dokumenty)
  – list Štěpána V. – 885, Svatoplukovi, králi Slovanů (dokumenty)
  – král Dukljanská kronika (885) (kroniky)
  – rodové kořeny člen mojmírovského rodokmenu (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – vyobrazení malba ve znojemské rotundě [07] (obr. 2) (tabulky)
    toulavá kamera (pozn. 17) (aktuality)
  – úmrtí Regino z Prümu k roku 894 (kroniky)
    Fuldské anály k roku 894 (kroniky)
    Kosmas k roku 894 (pověsti)
  hrob 12/59 v Sadech uprostřed samostatné hrobní kaple církevního komplexu na sadské výšině u Uherského Hradiště: axonometrie, rekonstrukce, půdorys, podélný a příčný řez (hroby)
Svatopluk OI. – olomoucký údělník věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – vláda – 1107-1109, Kosmas (III, 19) (kroniky)
  vražda – 1109, Kosmas (III, 27) (kroniky)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [24] (obr. 6) (tabulky)
svatořečení – sv. Rostislava – K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně (dokumenty)
    – Život svatého knížete velkomoravského Rostislava (1/2, 2/2) (osobnosti)
  – sv. Ludmily (855-921) – 1143-1144, papežský legát, kardinál Quido de Castello
  – sv. Prokopa (1032-1053) – 1204 
Svatovítská
   apokalypsa
– titulní iluminace – Kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy? Spytihněv II., nebo Vratislav II.? (otázky)
    – biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II. (historie)
Sventožizň  – manželka Svatopluka I. – její jméno je zaznamenáno vedle jména Svatoplukova v Knize spolubratrstva u sv. Petra v Salcburgu a v Cividalském evangeliáři
Symeon – Metodějův spoluvězeň (?) propuštění Metoděje z konfinace bavorskými biskupy (historie)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah