MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„T“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Teta – mytická dcera Krokova Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
Tetín – hradiště rozmístění hradů ve středočeském vévodství (mapky)
  – Tetin hrad Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
  – vražda Ludmily  Kristián, kap. 4 (legendy)
    Fuit (Ludmilini vrahové tu nejsou jmenováni) (legendy)
Theddag – biskup pražský – 997/998-1017, Kosmas (I, 31) (kroniky)
Theofano – císařovna, matka Oty III. rodokmen Otonů (rodokmeny)
Theofylaktos – řecký legendista Život Klimenta, biskupa Bulharů (legendy)
Tibera – řeka protékající Římem Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)
Tira – vrah sv. Václava I. stsl. legenda (charv.) (legendy)
translace těla – sv. Ludmily Proložní legenda, Kristián, kap. 5 (legendy)
  – sv. Václava I. stsl., Crescente, Gumpold, kap. 23, Kristián, kap. 8 (legendy)
  – sv. Vojtěcha Kosmas II, 4 (kroniky)
  – arcibiskupa Gaudentia Kosmas II, 4 (kroniky)
  – pěti bratří Kosmas II, 4 (kroniky)
Tunna – vrah sv. Ludmily Kristián, kap. 4 (legendy)
Tuto – biskup řezenský – 894-930
  „povolil“ Václavovi stavbu rotundy sv. Víta Crescente, Gumpold, Kristián, kap. 6, II. stsl. (legendy)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah