MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED

DOŽITÝ VĚK NEJSTARŠÍCH PŘEMYSLOVCŮ PODLE ÚDAJŮ LEGENDISTŮ
VE SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY ANTROPOLOGICKO-LÉKAŘSKÉHO PRŮZKUMU OSTATKŮ KNÍŽAT

• „Kníže Vratislav – vládl, nebo žil pak [ještě] třiatřicet let?
Latinské legendy Kristián a Fuit údaj „33 let“ spojují s celkovým dožitým věkem Vratislava I. Ludmilská Proložní legenda, která vznikla z rozsáhlejší (nedochované) stsl. legendy, uvedla, že kníže Vratislav   v l á d l   33 let. Protože (asi nejen kvůli celkovému krácení textu) zcela vynechává Spytihněva, pak se uvedený údaj vztahuje na období mezi Bořivojovým (†888) a Vratislavovým (†921) úmrtím (921–888=33). Výsledky Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu kosterních pozůstatků připisovaných Vratislavovi zcela jednoznačně dávají za pravdu údaji v Proložní legendě: Vratislav vládl 33 let.

• „Kníže Václav – byl v roce úmrtí svého otce ještě »hošík, mladíček«, nebo již dospělý muž?
Antropologie usvědčila legendisty, že údaje o Václavově věku si poněkud „upravili“ k obrazu svému. Regentskou vládu kněžny Drahomíry (921-922) po Vratislavově smrti pak mohli vysvětlovat či zdůvodňovat údajnou Václavovou nedospělostí.

• „Genetické vazby u nejstarších Přemyslovců
„Antropologicko lékařský průzkum pozůstatků ukázal, že genetické vazby mezi členy prvních tří generací nejstarších Přemyslovců jsou spolehlivě prokazatelné a že pochybnosti o věrohodnosti pozůstatků knížete Vratislava a svatého Václava jsou neopodstatněné“ (Emanuel Vlček 1997).

• „Archeosteon - projekt identifikace kosterních pozůstatků Přemyslovců na Pražském hradě
„Archeogenetika je nová vědecká metoda, která přichází ke slovu tam, kde selhává antropologie. Z kostí lze vyčíst mnohé, ale na některé informace jsou antropologové krátcí, například pokud se jedná o příbuzenské vztahy (magazín ČRo Leonardo 13.7.2007 od min. 32.15).


Literatura:
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.

Komentář: Výzkum DNA Přemyslovců stále čeká na svůj grant, kdo a proč asi mu nepřeje? 
Viz rozhovor s forenzním genetikem RNDr. Danielem Vaňkem, PhD.

Snad se budou geneticky zkoumat alespoň státotvorně neškodní olomoučtí Přemyslovci.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah