MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KONTAKT


MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění
SPOLEČNOST PRO KULTURU, HISTORII A UMĚNÍ

BRNO-Kohoutovice, Desátková 15, PSČ 623 00
telefon: +420 77 44 55 303
e-mail: info@moraviamagna.cz

Spolek vznikl 21.11.2002, původně jako občanské sdružení, a od 1.1.2014 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 9444,  IČ: 26 608 081.

č. ú.: 234 139 726 / 0300 (Poštovní spořitelna)

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah