MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

KULTURNÍ A UMĚLECKÉ VLIVY

VÝTVARNÉ MOTIVY

• Zdeněk Klanica: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Staromoravský hrdinský epos – dynastická legenda Mojmírovců – pochází zřejmě z prostředí severoíránských Sásánovců.
<<PŘEDCHOZÍ
Bojovnické družiny ze severního Íránu pronikly až na Moravu.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah