MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED

PÍSMO, KTERÝM BYLY NAPSÁNY STAROSLOVĚNSKÉ LEGENDY A TEXTY

• Jan Klobušický: „Několik poznámek k původu slovanských písem
Slované měli vlastní písmo již před svou christianizací.

• Slovanské písmo: „Konstantinovi je zjevil Bůh
Písmo pro Slovany vynalezl Konstantin poté, co mu je pak zjevil Bůh, když se podle dávného obyčeje oddal s jinými pomocníky modlitbě.

• Mnich Chrabr: „O písmenech
Spis na obranu slovanského písma mnicha Chrabra. Tímto „chrabrým“ mnichem byl nejspíš druh Klimentův Naum, jeden ze „sedmipočetníků“. Spis vznikl v Ochridě za bojů o hlaholici v době cara Symeona. Třebaže nevznikl na Velké Moravě, měl ji autor na mysli, když jej psal, jak o tom svědčí v závěru spisu vzpomínka na její knížata (za povšimnutí stojí, že mezi nimi není jmenován Svatopluk).

• Josef Vašica: „Písmo hlaholské
– písmo, které sestrojil Konstantin pro své slovanské krajany z okolí Soluně, mluvící starobulharským makedonským nářečím.

• Radoslav Večerka: „Abeceda
Srovnání hlaholice bulharské a charvátské s cyrilicí včetně číselných hodnot jednotlivých písmen.
NEDOKONČENO!


Ukázky slovanského písma viz níže:

HLAHOLICE

CYRILICE

• „Kyjevské listy
Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední (konec 9. nebo počátek 10. století, fol. 4v) a jeho český překlad. Knihovna Akademie věd Ukrajinské republiky v Kijevě.
• „Život sv. Metoděje, arcibiskupa moravského
Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V.,
a jeho český překlad. Rukopis sborníku Uspenského soboru v Moskvě, 12. století. Knihovna Historického muzea v Moskvě.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah