MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

ÚVAHY

 

PŘEHLED

ÚVAHY O „HISTORIČNOSTI“ NĚKTERÝCH HISTORICKÝCH PRAMENŮ

• Petr Šimík: „Vznik a původ přemyslovské pověsti
aneb Kdo se skrývá za Kristiánovým oráčem?
I. Na počátku byla historická událost: Bořivojův příchod do Čech.
II. Bořivojův příchod do Čech v pozdějším literárním zpracování: Orba a pluh v sobě tají křesťanskou symboliku.


Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah