MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

ODKAZY NA WEBY SE SOUVISEJÍCÍ TEMATIKOU A LITERATUROU

(výběr - rozpracováno)

Odborné weby •

Web o archeologických výzkumech na znojemském Hradišti

Archiv webu historika Dušana Třeštíka

Expozice Velké Moravy v Moravském zemském muzeu

Centrum slovanské archeologie Moravského zemského muzea

Historické weby •

KPZR

Web Klubu přátel znojemské rotundy

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Válka.cz server o vojenství a historii


Weby o historii stručně •

E-dějiny celá historie ČR na jednom místě

Dějepis.com

Dějepis v kostce

Nově vydané knižní tituly •

Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské (Vyšehrad 2014 3.vyd.)

Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy (NLN 2013)

Spolky se vztahem k historii Moravy •

Místní akční skupina Dolní Morava

Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah