MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

ZAJÍMAVOSTI

 

PŘEHLED

CO NÁS ZAUJALO

• „Abeceda jako modlitba
Snahy o christianizaci Slovanů proběhly zřejmě ještě před příchodem cyrilometodějské misie na Moravu. Více viz článek Jana Klobušického.

• „Baščanská deska
Jedna z nejstarších a nejvýznamnějších epigrafických památek staré chorvatské historie z 11. století psaná hlaholicí.

• „Kosmovy anagramy
V latinském textu Kosmovy „Kroniky Čechů“ nalezl F. Borák skrytý obsah v hádankách či přesmyčkách (anagramech) ve staroslověnštině nebo spíše ve staročeštině. Tento „zašifrovaný“ text obsahuje i zprávy o Moravě, které v Kronice Kosmas zamlčel. F. Borák dešifroval přes 260 takových zpráv.
P 1“, „P 11“, „P 24“, „P 32“, „P 36“.

• „Nápisy na kamenné desce vykopané při hledání Metodějova hrobu před 80 lety
Pozoruhodný artefakt  - kamenná deska nalezená v r. 1932 v lokalitě Hroby na Moravském Slovácku, a souvislosti s různými typy písma. 

 

<<PŘEDCHOZÍ
Moravský církevní archiv byl převezen do Prahy
Moravský církevní archiv byl převezen do Prahy.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Literatura:
• František Borák: Neznámá historie Moravy v IX. až XI. století. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 9-121.
• Anagramy objevené v textu díla Cosmae Pragensis chronica Boemorum aneb Kosmova kronika česká. Část I. – anagramy č. 1 až č. 131. Anagramy objevil a uspořádal František Borák, ze strojopisů F. Boráka přepsal a do tisku připravil Vladimír Merta, zrevidoval a chybějících 44 převodů ze staročeštiny zhotovil Jiří Kachlík. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 184-228.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah