MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PLÁNKY A NÁKRESY

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY

• „Hradiště sv. Hypolita“ (Znojmo-Hradiště).

• „Lovetingrad“ (Pohansko u Břeclavi).

• „Velegrad“ (Staré Město u Uherského Hradiště?).

• „Sady“ – církevní komplex u Uherského Hradiště.

• „Valy u Mikulčic“.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~   P Ř I P R A V U J E   S E   ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah