MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

PŘEHLED

JAZYK, POUŽÍVANÝ NA VELKÉ MORAVĚ

• „Praslovanština
Ukázka praslovanského textu pochopitelně chybí, protože se žádný nezachoval. Pouze srovnávací metodou se dochází zpětně k pravděpodobné podobě některých praslovanských výrazů.

• „Staroslověnština
Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední (konec 9. nebo začátek 10. století) a jeho český překlad.
Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V., a jeho český překlad.


Literatura:
• Radoslav Večerka: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum, 5. nezměněné vydání, FF MU, Brno 2002, s. 3, 31.

HLAHOLICE

CYRILICE

• „Kyjevské listy
Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední (konec 9. nebo počátek 10. století, fol. 4v) a jeho český překlad. Knihovna Akademie věd Ukrajinské republiky v Kijevě.
• „Život sv. Metoděje, arcibiskupa moravského
Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V.,
a jeho český překlad. Rukopis sborníku Uspenského soboru v Moskvě, 12. století. Knihovna Historického muzea v Moskvě.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah