MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

ARTEFAKTY

POZORUHODNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

• Petr Šimík: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“ (poblíž zabrušanského hradiště v SZ Čechách).
Vývoj interpretace výjevu zobrazeného na pozoruhodném archeologickém nálezu.

• Martin Vančo: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“ (J od Zlatých Moravců).
Nová interpretace ojedinělého nálezu slovenských archeologů.

• Petr Šimík: „Stříbrný terčík s jezdcem-sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Původ tohoto motivu se většinou hledá v oblasti Iránu, v poklasickém sásánovském období (7.-9. století).


Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah