Logo MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LOKALITY

 

PŘEHLED

LOKALITY SE VZTAHEM K NEJSTARŠÍ HISTORII VELKÉ MORAVY V ABECEDNÍM POŘADÍ

• Bojná (Slovensko): hospodářské a politické centrum Nitranského knížectví
V pohoří Povážský Inovec se na rozloze 11 ha opevněné plochy nacházelo slovanské hradiště, jedno z největších opevnění v celé karpatské kotlině. Unikátní nálezy datované do let 780-820 dokládají křesťanské misijní působení ještě před příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.

• Horjany (Ukrajina): kostel sv. Anny
Kostel v Zakarpatské oblasti se zachovalou částí původní rotundy, se zachovalými ranně středověkými malbami. Někteří autoři připouštějí velkomoravské stáří rotundy. Článek odkazuje na další dvě zajímavé rotundy v maďarském Kiszomboru a Karcse.

• Kopčany (Slovensko): kostel sv. Markéty Antiochejské
Nejstarší křesťanský kostel nejen na Slovensku, ale i ve středoevropském regionu. Podle nejnovějších zjištění archeologů prokazatelně pochází nejpozději z devátého století a je pravděpodobně jedinou velkomoravskou stavbou, která se zachovala.

• Modrá u Velehradu: archeoskanzen
Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Celoroční provoz.

• Vranov nad Dyjí: hledaný Sámův Vogastisburg?
K možné lokalizaci Sámova Vogastisburgu naposledy přispěl Ing. Jaroslav Růžička ze Znojma (2006). Umísťuje jej do blízkosti Vranova nad Dyjí v pravděpodobném směru tažení Dagobertových Austrasijců jižními Čechami a podél řeky Dyje do centra Sámovy říše, předpokládaného dosud v Pomoraví (viz mapka Sámovy říše).

• Znojmo: rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny
Malby ve znojemské rotundě můžeme považovat za nejstarší známé zachycení byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje ve střední Evropě vůbec (z první třetiny 11. století), doplněné ještě nejstarší galerií prvních moravských a na ně navazujících českých panovníků.

• Znojmo-Hradiště: hradiště sv. Hypolita – pohřebiště
Již třetím rokem se archeologicky zkoumá dříve dlouho hledané pohřebiště na hradišti sv. Hypolita. Informace najdete na www.znojmo-hradiste.wz.cz.


Literatura:
Odkazy na literaturu najdete na příslušné stránce. 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah