MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

9. PROČ SE ZALOŽENÍ HRADU PRAHA
UPÍRÁ BOŘIVOJOVI?

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Bořivoj, zakladatel hradu Praha
Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi? 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Dokončení repliky z obrázku: „Těm záleží jen na tom, aby se dostali do ráje, aby to měli dobrý po smrti. Ale my se přece chceme mít dobře tady a teď. Kromě toho ve »Starých pověstech českých« je to napsáno jinak. Toho se přidržíme a docela dobře se spokojíme s pohany Přemyslem a Libuší na Vyšehradě. A ty prachy? S tím už si přece poradíme!“

Petr Šimík (2009).

Literatura:
• Kristián: Legenda „Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho“.
• Václav Tille: Přemyslova otka. Český časopis historický (ČČH) 1917, s. 391.
• Václav Chaloupecký: Přemyslovská pověst a Kristián. ČČH 1938, s. 327n.
• Záviš Kalandra: České pohanství. Fr. Borový, Praha 1947.
• Jaroslav Ludvíkovský: O Kristiána. Naše věda 1949, s. 228-230.
• Zdeněk Nejedlý: Staré pověsti české jako historický pramen. Praha 1953.
• Antonín Friedl: Královská kaple sv. Kateřiny ve Znojmě. Průvodce. Čedok, Praha 1953.
• Ivan Borkovský: Přemyslovská hradiště jako pramen historického poznání. Památky archeologické 1956, s. 350.
• František Graus: O „lidovosti“ legend a pověstí. Zprávy Společnosti čs. národopisců 1960, s. 9.
• Dušan Třeštík: Kosmas a Regino. ČsČH 1960.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), Praha 2000.
• Zdeněk Fiala: Nejnovější nejstarší pověsti české. ČČH, rediguje F. Graus, XIV, 1966, s. 558-559.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
• Publius Ovidius Naso: Proměny (Metamorphoses). Překlad a poznámky Ivan Bureš. Svoboda, Praha 1974.
• Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
• Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava. Vl. nákl. aut., Brno 1990.
• Eric Hobsbawm-Terence Ranger (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge 1993 (1983).
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Bohumila Zástěrová a kol.: Dějiny Byzance. Academia, Praha 1996 (dotisk).
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198). NLN, Praha 1997.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (II.). DaS XXII-5, 2000, s. 29-32.
• Dušan Třeštík-Anežka Merhautová: České insignie a kamenný trůn. Střed Evropy okolo roku 1000. Překlad esejů a katalogu stejnojmenné putovní výstavy (Theiss, Stuttgart 2000). NLN, Praha 2002, s. 323-324.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Pavel Barša: Politická teorie multikulturalismu. CDK, Brno 2003.
• Richard Händl: Historie trochu jinak. Akcent, Třebíč 2003.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Dušan Třeštík: Počátky přemyslovské státnosti mezi křesťanstvím a pohanstvím. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. Editoři Martin Wihoda a Demeter Malaťák. Matice moravská, Brno 2006, s. 25-46.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah