MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

10. MORAVSKÝ CÍRKEVNÍ ARCHIV
BYL PŘEVEZEN DO PRAHY

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Moravský církevní archiv byl převezen do Prahy
Moravský církevní archiv byl převezen do Prahy.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Přímou zprávu o existenci moravského církevního archivu v Čechách sice nemáme, ale nepřímých indicií existuje povíce. Za nejpádnější z nich lze považovat Kosmovu zmínku o „Privileji církve moravské“ jako o spisu v Čechách v té době obecně známém, ale který on sám ve své Kronice údajně nepoužil, „neboť i jídla, kterých častěji požíváme, se přejídají“ (Kosmas I, 15).   K d o   po Metodějově smrti (†885) archiv do Čech přivezl, také nemůžeme s určitostí říci. Vše ale nasvědčuje tomu, že to byl právě moravský biskup Gorazd, který měl k němu nejblíže. Stalo se tak patrně v době, kdy nitranský biskup Wiching odešel do Říma, aby z něj papež sňal Metodějovu klatbu (srovnej „Život Klimenta, biskupa Bulharů“). Gorazd byl nejspíš Bořivojův bratr, jak se dovídáme z Kosmových anagramů (P 024). Srovnej „Rodokmen Mojmírovců“.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Josef Poulík: Nález kostela z doby Říše velkomoravské v trati „Špitálky“ ve Starém Městě. PA XLVI, s. 307-351.
• Josef Poulík: Pevnost v lužním lese. MF, Praha 1967.
• José Pijoan: Dějiny umění 3. Odeon, Praha 1983.
• Ján Dekan: Velká Morava. Doba a umění. Odeon a Tatran, Praha a Bratislava 1985.
• Zdeněk Klanica: Náboženství a kult, jejich odraz v archeologických pramenech. In: Josef Poulík, Bohuslav Chropovský a kol.: Velká Morava a počátky československé státnosti. Academia a Obzor, Praha – Bratislava 1985, s. 107-139.
• Luděk Galuška: Velká Morava. MZM, Brno 1991.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Zdeněk Klanica: Původ a počátky moravského etnosu. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 43-71.
• Jan Šmerda: České a moravské denáry. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Datel, Brno 1996.
• Zdeněk Klanica: Čtyři tisíciletí geneze středoevropských etnik. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 51-67.
• Jannic Durand: Byzantine Art. Terrail, Paříž 1999.
• Naďa Profantová-Jiří Militký: Tepaná plaketa. Text ke katalogovému číslu 07.07.01c. In: Katalog výstavy Europas Mitte um 1000. Theiss, Stuttgart 2000. Český překlad Střed Evropy okolo roku 1000. Eseje a katalog. NLN, Praha 2002, s. 449.
• Luděk Galuška: Terčík s motivem jezdce (sokolníka). Text ke katalogovému číslu 08.02.11. In: Katalog výstavy Europas Mitte um 1000. Theiss, Stuttgart 2000. Český překlad Střed Evropy okolo roku 1000. Eseje a katalog. NLN, Praha 2002, s. 452.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě v 6.-10. století. MZM, obec Modrá, KK F. Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah