MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

PÍSMO

 

ABECEDA

SROVNÁNÍ BULHARSKÉ A CHARVÁTSKÉ HLAHOLICE S CYRILICÍ
VČETNĚ ČÍSELNÝCH HODNOT JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN

   TABULKA ZATÍM NENÍ ÚPLNÁ!

Tabulka písem (1. část)

HLAHOLICE CYRILICE Hlásková
hodnota
bulharská charvátská číselná hodn. ruská normalizovaná číselná hodn.
    1   1 a
    2   2 b
    3   2 v
    4   3 g
    5   4 d
    6   5 e
    7   ž
    8   6 dz
    9   7 z
    10   10 i
    20   8 i
    30   j (d´) (g´)
    40   20 k

Tabulka písem (2. část)

HLAHOLICE CYRILICE Hlásková
hodnota
bulharská charvátská číselná hodn. ruská normalizovaná číselná hodn.
    50   30 l
    60   40 m
    70   50 n
    80   70 o
    90   80 p
    100   100 r
    200   200 s
    300   300 t
    400   400 u, y
 
  500
500
 
500
9
f
řec. J
    600   600 ch
    700   800 o
    800   (t´) št

Tabulka písem (3. část)

HLAHOLICE CYRILICE Hlásková
hodnota
bulharská charvátská číselná hodn. ruská normalizovaná číselná hodn.
    900   900 c
    1000   90 č
    2000   š
    3000?   ь
    4000?   ъ
    5000?   ja, ě
    6000?   ch
(pavoukovité)
      o
      jo
      ju
      900 ę
      ę – ję
      y

Legenda: ь – měkký jer; ъ – tvrdý jer.

Srovnání:
Jazyk: „ Radoslav Večerka: Staroslověnština“ (1, 2, 3).
Písmo: „Písmo Konstantinovi zjevil Bůh“.
Písmo: „Mnich Chrabr: O písmenech“.
Písmo: „Josef Vašica: Písmo hlaholské“.
Písmo: „Jan Klobušický: Několik poznámek k původu slovanských písem“.
Zajímavosti: „Jan Klobušický: Abeceda jako modlitba“.
Písemnictví: „Josef Vašica: Velkomoravská škola literární“.
Písemnictví: „Radoslav Večerka: Staroslověnská literární tvorba v 9.-11. století“.
Historie: „Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.

Literatura:
• Radoslav Večerka: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Skriptum, 5. nezměněné vydání, FF MU, Brno 2002, s. 106-107.

HLAHOLICE

CYRILICE

• „Kyjevské listy
Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední (konec 9. nebo počátek 10. století, fol. 4v) a jeho český překlad. Knihovna Akademie věd Ukrajinské republiky v Kijevě.
• „Život sv. Metoděje, arcibiskupa moravského
Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V.,
a jeho český překlad. Rukopis sborníku Uspenského soboru v Moskvě, 12. století. Knihovna Historického muzea v Moskvě.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah