MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

12. ODKUD SE VZALI PO ROCE 950
VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH SLAVNÍKOVCI?

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Kde se vzali Slavníkovci?
Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci? 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 V roce 950 král Ota I. obklíčil Boleslavova syna v hradu, který se nazýval Nova (patrně Žatec). Zde se mu podařilo po čtrnáct let odbojného Boleslava I. donutit k poslušnosti. Jako svoji „pojistku“ patrně tehdy s sebou do Čech přivedl knížete Slavníka. Více podrobností najdete v hypotéze J. Cinerta (2008): „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?

Petr Šimík (2010).

Literatura:
Použitá literatura je uvedena vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah