MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

DALIMIL O SVÝCH PRAMENECH

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

Předmluva

TUTO SE
POČÍNÁ
KRONIKA

Moudří milují pověsti, / často však na jejich škodu
nezdají se jim být hodné cti / legendy o vlastním rodu.
Kdyby se dovědět mohli z knih, / kam jejich původ až sahá,
o časech dobrých i časech zlých, /
potom by zajisté mnozí z nich
velmi si vážili předků svých / a víc jim vlast byla drahá.
Bohužel máme však pomálu / kronik a pravdivých análů
a mými prosbami, běda, / nikdo se přemluvit nedá.
Nikde jsem ničeho nedosáh, / jako bych na stěnu házel hrách,
a tak sám zmužit se musím / a sám tu knihu psát zkusím.

 

Vězte však, že je věc přetěžká / shledat, co známo je dodneška.
Našla se kronika nejedna, / žádná však o celku nejedná.
Písaři, lenošní lajdáci, / zbůhdarma tráví čas nad prací,
mají zvyk prlenčit nejvíce / o vlastním městě a o kraji,
nevidí za jeho hranice, / na smysl dějů nic nedbají.

 

Prastará kronika z Boleslavi,1 / ta byla pro mne však poklad pravý.
Z té často čerpal jsem nové zprávy, / jak moje zem v bojích došla slávy.
Břevnovská a pražská kronika / k podstatě méně už proniká.
Ač květnatá je a mnohoslovná, / boleslavské se v šíři nevyrovná.
Z opatovické dost se dovídáme, / bohužel ale začasté nás klame.
Vyšehradská je vůbec plná chyb. / Kněz boleslavský vyjádřil vše líp.
Tu kroniku mám ze všech nejraději, / a proto chci se držet verze její
a přiznávám, že za mnohé ji vděčím. / Jestliže tedy snad se liším něčím
od toho, co je odjinud vám známo, / žádný div. Píši, tak jak v ní je psáno.

 
 
*/ Kniha přísloví I, 5.

Jalová slova pokusím se zkrátit, / pravdivým činům pravdivý zvuk vrátit,
ať poučí se každý, kdo má snahu / poznat svou zem a přispívat jí k blahu.
Vždyť moudré slovo moudrý neodmítá / a pro smutné v něm potěcha je skryta.
Já jen své vlasti pokorný jsem sluha, / mně prosté verše z pera jdou jen ztuha,
a proto prosím, jestli některým / napadne lepší slovo nebo rým,
ať nehorší se, do čeho se pletu, / a opraví a přikrášlí mou větu.
Tak rozkvete má země do slávy, / až v nepříteli dech se zastaví.
Přiznávám, že jsem jenom na prospěch / své vlasti myslel a jen k slávě Čech
se do těžké práce pustil rád, / přestože nejsem žádný literát.

   Kronika tak řečeného Dalimila (předmluva).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 O zde pojednávaných kronikách a pokusech o jejich určení je pojednáno v doslovu k této kronice.

Slovníček:
prlenčiti – veršovati, řečniti

Následuje kap. 2.: O praotci Čechovi.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Svoboda, Praha 1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah