MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 882

(sněm ve Wormsu)

   [Pokračování ...].
  
Král Karel1 však dlel v Německu a před Narozením Páně konal sněm ve Wormsu.2 Když tam přijal četné posly Moravanů a jiných národů,3 vyslechl je, uspořádal záležitosti a vrátil se do Alamánie.

Fuldské anály k roku 882.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Král Ludvík Němec zemřel roku 876, jeho synové Karloman roku 880 a Ludvík III. Mladší dne 20. ledna 882. Nejmladší syn Karel III. Tlustý byl římským císařem v letech 881-887, východofranským králem od roku 882. Po něm se stal východofranským králem Karlomanův syn Arnulf Korutanský (887-899), císařem od roku 896. Viz „Rodokmen Karlovců“.
2 Worms leží asi 40 km jižně od Mohuče (Mainz).
3 Jednání na sněmu se týkala zřejmě zásahu Svatopluka ve prospěch hraběte Aribona, markrabího pohraniční marky Bavorů, ustanoveného východofranským králem, kterého synové Viléma a Engilšalka vyhnali. Ale patrně také potvrzení či obnovení dohody či smlouvy, uzavřené s Ludvíkem Němcem v roce 874 ve Forchheimu. K tomu pak došlo roku 884.

Petr Šimík (2005).

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 195.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah