MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

24. PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY
VE STARÉM MĚSTĚ

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Křest Bořivoje Metodějem
Křest Bořivoje v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Dne 15. ledna 2010 po rozsáhlé rekonstrukci a výstavbě multimediální expozice Velká Morava byl slavnostně otevřen Památník Velké Moravy ve Starém Městě. Diorama V. na fotografii má představovat křest knížete Bořivoje arcibiskupem Metodějem na Svatoplukově dvoře na Moravě. Kmotrem Bořivojovi tu má být sám král Svatopluk s péřovou korunou.
V tištěném průvodci expozicí Velká Morava se můžeme dočíst: „Výslednicí úspěšné mocenské a církevní politiky Svatopluka a Metoděje se krom jiného v roce 883 stalo vojenské obsazení Čech. V jeho důsledku byl na Moravě pokřtěn kníže Bořivoj, historicky první známý představitel rodu Přemyslovců“.
Napsané to vypadá hezky, ovšem kdyby to tak ještě byla pravda. A to není. Přesvědčte se sami.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. J. Laichter, Praha 1913.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991.
• Barbara Krzemieńska: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Příloha časopisu heraldiků. Ostrava 1985.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Aurelius Augustinus: De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost). Přeložila Jana Nechutová. Vyšehrad, Praha 2004.
• Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.
• Dušan Třeštík: Idea státu a národa. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 272-277, 281-286.
• Anežka Merhautová: Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 278-280.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah