MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

23. KONSTANTIN A METODĚJ
PŘIJATI PAPEŽEM V ŘÍMĚ

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Konstantin a Metoděj v Římě
Konstantin a Metoděj byli přijati papežem Hadriánem II. v Římě. 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Dosud se soudilo, že k přijetí Konstantina a Metoděje papežem Hadriánem II. v Římě došlo ve druhé polovině prosince 867 (L. E. Havlík 1998, s. 176, 190-193). Ve skutečnosti k tomu mohlo dojít až v lednu 868. Podařilo se tak zpřesnit L. E. Havlíkem nalezený   k l í č   pro přepočet dat v dosud neprávem přehlíženém moravském pramenu „Granum cathalogi praesulum Moraviae“. To umožnilo nejen správně určit datování některých zpráv, ale především správně vysvětlit jejich obsah, pokládaný dosud za „zmatený“.
V upoutávce použita freska z římské baziliky sv. Klimenta, na níž Konstantin s Metodějem přinášejí do Říma ostatky sv. Klimenta a jsou uvítáni papežem Hadriánem II. V nápisu pod freskou je nesprávně uvedeno jméno papeže Mikuláše.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Vladimír Vavřínek: Církevní misie v dějinách Velké Moravy. NLD, Praha 1963.
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah