MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

26. NÁROD ČECHŮ V BOŽÍM MĚSTĚ (?!)
ANEB KONEC DALŠÍHO MÝTU

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
De civitate Dei (detail)
Národ Čechů v Božím městě (?!) aneb Konec dalšího mýtu. 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Na titulní iluminaci Augustinova spisu „O Božím městě“ (De civitate Dei) z olomouckého skriptoria jsou vpravo dole vyobrazeny čtyři postavy, které jsou označeny BOEMENSES. To D. Třeštíkovi (1985) vnuklo nápad, že by do Augustinova Božího města mohl propašovat   c e l ý   národ Čechů. Autorova veškerá snaha se však ukázala jako naprosto zcestná. Přesto tento svůj postarší naivní pokus ještě několikrát oprášil a znovu neohroženě zopakoval. Naposledy ve svém článku „Idea státu a národa“ pro publikaci PŘEMYSLOVCI (2009).

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. J. Laichter, Praha 1913.
• Dušan Třeštík: Čechové v městě Božím. In: Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Ideové proudy v českém umění 12. století. Studie ČSAV 2. Praha 1985, s. 47-60.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991.
• Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198). NLN, Praha 1997.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Jan Bažant: Umění českého středověku a antika. KLP, Praha 2000, s. 94-97.
• Dušan Třeštík: Idea státu a národa. In: Kol. aut.: Přemyslovci. Budování českého státu. Eds. Petr Sommer-Dušan Třeštík-Josef Žemlička. NLN, Praha 2009, s. 272-286.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah