MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 896

(vévoda Braslav)

   [Pokračování ...].
  
Když pak [v Panonii] vzrůstaly vzájemné srážky [Bavorů s Maďary], svěřil císař (Arnulf) v té době Panonii s městem Mosaburkem svému vévodovi Braslavovi.1  

Fuldské anály k roku 896.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ze zprávy je zřejmé, že Blatensko ovládl po Svatoplukově smrti (†894) znovu Arnulf. Braslav byl vévodou panonského Chorvatska-Slavonie.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 237.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah