MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 897

(poslové Moravanů)

   [Pokračování ...].
  
Císař [Arnulf] oslavil Narození Páně v královském dvorci v Öttingách.1 Tam k němu přišli poslové Moravanů, kteří za podmínky uchování míru zhurta na císaři vyžadovali, aby nepřijímal jejich vyhnance. Jakmile je král vyslechl, propustil je a dovolil jim bez zdržení odejít.2

Fuldské anály k roku 897.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Událost spadá do konce roku 896. Někdy se vztahuje na česká knížata, která odpadla od Moravy, jindy na frankofilské straníky Svatopluka II.
2 J. Turmair-Aventin („Letopisy Bavorů“ IV, XX-44) formuluje zprávu tak, jakoby západní vládce (císař) dal poslům Moravanů svůj souhlas ke spojenectví a přátelství.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 237-238.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah