MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 901

(mír mezi Bavory a Moravany)

   [Pokračování ...].
  
V městě Řezně se konal obecný sněm. Tam přišli mezi jinými poslové Moravanů, kteří požadovali mír. Ten byl ihned schválen a utvrzen přísahou, jak žádali. Potom z téhož důvodu byli posláni na Moravu [pasovský] biskup Richar a hrabě Oldřich, kteří v témže znění, jaké bylo potvrzeno v Bavorech, zavázali přísahou samého vévodu a všechny velmože, že tento mír zachovají.1
   Mezitím však Uhři vtrhli do jižní části jejich království a pustošili Karantánii...2

Fuldské anály k roku 901.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Uzavření moravsko-bavorského míru bylo buď důsledkem nově vzniklého nepřátelství Maďarů též proti Moravanům – nebo právě uzavřený mír toto nepřátelství vyvolal.
2 Boj v Karantánii byl sveden 11. dubna.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Kroniky: „Granum k roku 916“ (po přepočtu 900) o obnovení moravského arcibiskupství.

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 253.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah