MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 866

   [Pokračování ...].
  
Ludvík, král německý, shromáždil vojsko proti některým ze svých [vazalů], kteří osnovali vzpouru v marce proti Vinidům. Aby jí předešel, zkrotí [král] vkrátku a bez boje své odpůrce a vojsku, které ještě nevytáhlo, nařídil, aby setrvalo doma...

   Ludvík, syn Ludvíka, krále německého, na radu Verinhara a ostatních,1 jimž jeho otec odňal pro jejich nevěrnost hodnosti, [pozvedl] boj proti svému otci. Podnítil Rostislava Vinida, aby táhl kořistit až do Bavor, aby tak – zatímco jeho otec a jeho věrní budou zaneprázdněni v těch krajinách – sám volněji mohl provádět, co započal. Avšak úsilím Karlomana, kterému otec svěřil [Východní] marku, Rostislav setrval ve svém [území]. Ludvík starší, zběhlý v takových záležitostech, spěchal rychle do [královského] paláce jménem Frankfurt a vzájemnými zárukami dosáhl, že jeho syn [Ludvík] k němu přišel a záruky zůstaly v platnosti až do V. Kalend listopadu.2 A tak Ludvík [Němec], aby upevnil svou [Východní] marku proti Rostislavovi, rychle se vrátil...

Bertiniánské letopisy k roku 866.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Verinhar byl patrně hrabětem v Horní Panonii. Vyslané vojsko mělo překazit jeho spojení s Rostislavem a Verinhara sesadit.
2 Srovnej též Fuldské anály k roku 866.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 135.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah