MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 869

   [Pokračování ...].
  
[V Attigny] přijal král [Karel] posly vyslané od některých biskupů a též různých předáků velmožů z království kdysi Lotharova. [Žádali], aby tam zůstal a nevstupoval do království, dokud se jeho bratr Ludvík, král německý, nevrátí z válečné výpravy ze [země] Vinidů, s kterými se jeho (lidé) toho a minulého roku často v přímém boji střetli, avšak nedosáhli buď ničeho, nebo jen malého prospěchu, zato však utrpěli největší porážku...1

   Bratr krále [Karla] Ludvík se postaral, aby za jakési podmínky dosáhl u Vinidů mír. K jeho potvrzení určil své syny s markrabími jejich země a sám nemocen zůstal v městě Řezně.2

Bertiniánské letopisy k roku 869.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Srovnej Fuldské anály k roku 869, v nichž Karel a Karloman si blahopřáli k vítězství. Také J. Turmair-Aventin („Letopisy Bavorů“ IV, XVI-1) připsal Karlovi dobytí Rostislavovy pevnosti, o níž se věřilo, že je neobyčejně silná a nedobytná. Rostislav se podle něho uchýlil do ochrany hvozdů, zatímco Svatopluk byl uveden pod jho a musel prý přísahat věrnost. Srovnej dále pozn. 2.
2 O neúspěchu svědčí, že to byl právě Ludvík, který byl nucen žádat o mír.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 142-143.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah