MORAVIA MAGNA

SPOLEČNOST PRO KULTURU, HISTORII A UMĚNÍ

Vítejte na stránkách společnosti
MORAVIA MAGNA,
které se zabývají historií Velké Moravy
a počátky českého „přemyslovského“ státu.
 Možná i v Tobě, milý čtenáři, koluje
velkomoravská krev.

Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. 

Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

869 - 2019 

Uplyne již 1150 let od úmrtí sv. Konstantina v Římě a

od schválení  slovanské liturgie papežem Hadriánem II. 

(bula Gloria in excelsis Deo).

aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah

[ obrázkové upoutávky • 1. část (1-9)2. část (10-19)3. část (20-28)4. část (29-37) ]

Tyto stránky jsou archivovány v rámci projektu
WebArchiv – archiv českého a moravského webu

Aktualizováno 05.03.2019