MORAVIA MAGNA

SPOLEČNOST PRO KULTURU, HISTORII A UMĚNÍ

Vítejte na stránkách společnosti
MORAVIA MAGNA,
které se zabývají historií Velké Moravy
a počátky českého „přemyslovského“ státu.

Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí (V. Vavřínek 2001).

863 - 2013 

1150 let od příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu

aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah

[ obrázkové upoutávky • 1. část (1-9)2. část (10-19)3. část (20-28)4. část (29-37) ]

Tyto stránky jsou archivovány v rámci projektu
WebArchiv – archiv českého a moravského webu

Aktualizováno 03.06.2013