MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 864

(Ludvík oblehl Rostislava v městě Dowina)

   [Pokračování ...].
  
Král Ludvík vytáhl v měsíci srpnu za Dunaj s velkým vojskem a oblehl Rostislava v jakémsi městě, které jazyk onoho národa [Moravanů] nazývá Dowina, tj. dívka. Ten však, když se neodvažoval střetnout s královými vojsky1 a když viděl, že není vůbec míst, kterými by unikl, donucen nutností postavil tolik rukojmí, kolik a která král požadoval. Nadto [Rostislav] se všemi svými velmoži potvrdil přísahou, že po všechny dny zachová králi věrnost, třebaže ji nikterak nezachoval.

Fuldské anály k roku 864.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Původní záměr se Ludvíkovi zřejmě nepodařil. Ke střetnutí s vojskem Rostislavovým vůbec nedošlo. To jediné, čeho „s velkým vojskem“ dosáhl, byla Rostislavova přísaha. Bulharský Boris, se kterým se Ludvík setkal v Tullnu, se nejspíš Ludvíkova přepadení Moravy nezúčastnil. Jeho hlavní vojenský kontingent asi vázal byzantský císař na jihu Bulharska. Srovnej D. Třeštík (2001, s. 184-188).
Rostislav uhájil nezávislost svého království a také činnost byzantské misie Konstantina a Metoděje mohla nerušeně pokračovat dál. Ze zřízení marky Vinidů, o němž se zmiňují Bertiniánské letopisy k roku 864, tedy sešlo.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Kroniky: „
Bertiniánské letopisy k roku 864“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 132.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah