MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 864

   [Pokračování ...].
   Ludvík, král Germánie,1 vytáhne s vojskem vstříc bulharskému kaganovi jménem ...,2 který slíbil, že se stane křesťanem; odtamtud se hodlal vypravit, aby zřídil marku Vinidů,3 uvidí-li, že mu bude dopřáno zdaru.4

Bertiniánské letopisy k roku 864.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ludvík Němec.
2 Šlo o Bogorise, s nímž se sešel v Tullnu. Viz Fuldské anály k roku 863.
3 Ludvík měl v úmyslu zřídit z Velké Moravy franskou marku, jak prozrazuje také list papeže Mikuláše I., poslaný mu do Tullnu po kostnickém biskupu Šalamounovi.
4 O Ludvíkově tažení na Moravu viz Fuldské anály k roku 864.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah