MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 862

   [Pokračování ...].
   Karloman, syn Ludvíka, krále německého, usmířil se s otcem a obdržel od otce část království, kterou předtím napadl; složil přísahu, že odtamtud již bez otcova svolení nebude útočit...
   Ludvík však, když zanechal doma syna Karla, neboť ten si vzal nedávno za manželku dceru hraběte Erkgangera, napadl Vinidy, doprovázen svým synem Ludvíkem. Když pak ztratil některé velmože a nedosáhl úspěchu, a když obdržel rukojmí, vrátil se ke dvoru do Frankfurtu nad řekou Mohanem. Dánové vyplenili velkou část jeho království a pustošili ji pobíjením a požáry. Ale i oněm národům předtím neznámí nepřátelé, kteří se nazývali Uhři, plenili jeho království.
  
Ludvík zamířil do Bavor, aby se buď smířil se svým synem Karlomanem, který obnovil boj proti otci za pomoci Rostislava, krále Vinidů,1 nebo aby se mu postavil na odpor.

Bertiniánské letopisy k roku 862.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Hildesheimské, Weissemburské, Ottobeurské, Altaišské, Lambertovy letopisy a Saský letopisec uvádějí (k roku 855): „Ludvík, král Franků, vytáhl s vojskem proti Rostislavovi, králi Moravanů“. Králem Rostislava titulují a o Rostislavově moravském království se zmiňují i další letopisy (kromě fuldských): Letopisy Bavorů k roku 853, Xantenské letopisy k roku 870 a 871.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah