MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

XANTENSKÉ LETOPISY

K ROKU 870

   [Pokračování ...].
  
Toho roku poslal východní král Ludvík1 své dva syny Karlomana a Karla proti Moravanům,2 kteří mu dlouho odporovali. Jejich krále Rostislava pohnuli k útěku, zemi zpustošili a vrátili se s velkou kořistí.3

Xantenské letopisy k roku 870.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ludvík Němec, král východofranský.
2 Moravané jsou v těchto letopisech označováni jako „Margos“ a království Moravanů jako „regnum Margorum“.
3 Zpráva se vztahuje k roku 869 – viz Fuldské anály k roku 869.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 869“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah