MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

XANTENSKÉ LETOPISY

K ROKU 871

   [Pokračování ...].
   Nyní o vítězství Karlomana. Rostislav, král Moravanů,1 byl zajat Karlomanem a poslán otci do Frank a tam byl potom zbaven zraku.2

Xantenské letopisy k roku 871.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Hildesheimské, Weissemburské, Ottobeurské, Altaišské, Lambertovy letopisy a Saský letopisec uvádějí (k roku 855): „Ludvík, král Franků, vytáhl s vojskem proti Rostislavovi, králi Moravanů“.
Králem Rostislava titulují a o Rostislavově moravském království se zmiňují i další letopisy (kromě fuldských): Letopisy Bavorů k roku 853, Bertiniánské letopisy k roku 862.
2 O Svatoplukově zradě, zatčení, odsouzení a oslepení Rostislava viz Fuldské anály k roku 870.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Legendy: „Kristián (kap. 1)“ o Svatoplukově zradě.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 870“ o zatčení a oslepení Rostislava.
Kroniky: „Bertiniánské letopisy k roku 870“ o zatčení a oslepení Rostislava.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah