MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 853

(Bulhaři se pozvedli proti Ludvíkovi)

   [Pokračování ...].
   Vinidé s proradnosti sobě vlastní nedodrželi vůči Ludvíkovi slovo... Bulhaři se Slovany s nimi spolčenými byli – jak se vypráví – získáni od našich dary a prudce se pozvedli proti Ludvíkovi, králi německému, ale Boží pomocí byli poraženi.1

Bertiniánské letopisy k roku 853.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ve Vinidech, i když jsou v těchto letopisech takto označováni i jiní Slované, lze ze souvislostí důsledně spatřovat Moravany. Poměr mezi východofranským královstvím a Moravou, který se Ludvík Němec pokusil nastolit svou intervencí roku 846, Rostislav zřejmě neuznával, jak to ostatně dosvědčuje i případ Albgisův. Srovnej Letopisy Bavorů k roku 853.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 852“. Albgis unesl Patrikovu ženu k národu Moravanů.
Kroniky: „Letopisy Bavorů k roku 853“. Rostislav se nazývá králem.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 99.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah