MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 855

(Založení města)

   [Pokračování ...].
  
Král Ludvík, když vedl málo úspěšné vojsko na moravské Slovany proti Rostislavovi, jejich vévodovi, který proti němu rozpoutal válku, vrátil se bez vítězství. Jak se praví, chtěl raději protivníka opevněného [tou] nejpevnější hradbou nechat pro ten čas na pokoji než v nebezpečném boji přivodit ztráty svým vojínům.1 Přesto vojsko velkou část území kořistěním a požáry zpustošilo a nemalé množství nepřátel, kteří chtěli vniknout do králova tábora, [Ludvík] úplně zničil. Ne však bez odplaty. Neboť když se král vracel, Rostislav se svými [vojíny] ho pronásledoval2za Dunajem zpustošil kořistěním mnoho míst pohraničních obyvatel.3

Fuldské anály k roku 855.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ku hradisku opevněnému „nejpevnější hradbou“ se Ludvík mohl dostat buď cestou od ústí Chúby (Kamp) nebo obvykle přechodem Dunaje u Tullnu. Je ovšem obtížné odpovědět na otázku, zda šlo o tutéž lokalitu, označenou jako „ona“, tedy již známou „nevýslovnou pevnost“, v pozdější zprávě z roku 869 (L. E. Havlík 1992, s. 102).
2 V podstatě Moravané zvítězili, východofranský král byl poražen a donucen ustoupit z Moravy.
3 Šlo patrně o královské statky ve Východní marce v okolí Tullnu, o majetek hrabat z rodu Vilémova na Březnici (Perschling), o majetek solnohradského arcibiskupství u Traismauer a Hollenburgu a pasovského biskupství u Kirchbachu, atd.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 869“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah