MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

14. NEJSTARŠÍ STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA
SEPSANÁ HLAHOLICÍ V ČECHÁCH 

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Poustevník svatý Ivan s laní
Nejstarší staroslověnská legenda z Čech.1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Jde o legendu o poustevníku svatém Ivanovi ze Svatého Jana pod Skalou (viz mapka) (před rokem 921). Je to jediný písemný pramen, v němž je Bořivoj označen   p ř í m o   jako „kníže moravský“. Nepřímo pak na několika místech v Kristiánově legendě, kap. 2 (přemyslovská pověst, Bořivojův křest, příběh o Strojmírovi) (kolem roku 993).

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Václav Vladivoj Tomek: Ze života českých poustevníků. Praha 1918.
• Bedřich Briedel-Josef Vašica: Život sv. Ivana, prvního v Čechách poustevníka a vyznavače. Praha 1936.
• František Tichý: Z legend Svatoivanských. Grafická škola v Praze, Praha 1945.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), s. 68, 268.
• František Graus: Slovanská liturgie a písemnictví v přemyslovských Čechách 10. století. ČsČH 14, 1966, s. 483.
• Rudolf Turek: K problému Jan-Ivan. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 20, 1979, s. 68-74.
• Ivo Kořán: Legenda a kult sv. Ivana. Umění 35, č. 3, Praha 1987.
• F. V. Mareš: Otázka svatoivanská. Sborník Bohemia sancta, 52. Česká katolická charita, Praha 1989.
• Emanuel Vlček: Osudy českých patronů. (Antropologický výzkum). Praha 1992.
• Josef Vašica: Legenda svatoivanská. In: České literární baroko. Atlantis (reprint 1. vydání, Vyšehrad, Praha 1938), Brno 1995, s. 61-84, 283-294.
• Luboš Marek: Dějiny křesťanství na Rusi. I. Kyjevská Rus. Rubato, Hostinné 1996.
• Jan Blahoslav Lášek: Počátky křesťanství u východních Slovanů. Síť, Praha 1997.
• František Borák: Bánov. Příspěvek k historii dolnomoravského úvalu v 10. až 13. století. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 69-161.
• Dušan Třeštík: „Veliké město Slovanů jménem Praha“. Státy a otroci ve střední Evropě v 10. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Edd. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 49-70.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu Bořivoje, s. 350, pozn. 7. Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště, Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.
• Jiří Ševčík: Album svatoivanské. Vyšehrad, Praha 2002. (Zde soupis další literatury).
• Jan Svoboda: Přes propast věků. Tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Ed. Bohumil Svoboda, Vyšehrad, Praha 2004, s. 78.
• Jiří Sláma: Svatý Prokop – život v legendě a ve skutečnosti. In: Petr Sommer (ed.): Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. NLN, Praha 2006, s. 99-103.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 48-32.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah