MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

OSÍDLENÍ ČECH

POSLEDNÍ ČTVRTINA 9. A PRVNÍ TŘETINA 10. STOLETÍ

 
Středočeská přemyslovská doména a hrady ostatních knížat (25 kB)
„přemyslovská“ doména
nadm. výška nad 500 m

Středočeské panství „Přemyslovců“ od knížete Bořivoje až po sv. Václava
a hrady ostatních knížat v Čechách podle J. Slámy
(po kliknutí myší na mapku získáte její zvětšeninu – 25 kB).


Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.
Mapky: „Slavníkovské panství“.

Literatura:
• Jiří Sláma-Vladimír Vavřínek: Ilustrované české dějiny 1. Slovanské osídlení českých zemí a Velkomoravská říše. Litera, Praha 1996, s. 91.
Dušan Třeštík: Vznik přemyslovského státu a jeho „politického“ národa (I.), s. 7. DaS č. 4, 2000, s. 6-11.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah