MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TEXTY

 

„BOGA RODZICA DZIEWICA“

Nejstarší polská píseň psaná směsí staré polštiny a staré češtiny se staroslověnskými prvky1

 1.

Boga Rodzica Dziewica,2
Bogiem sławiona Maryja!
U Twego Syna Gospodyna,
Matko zwolona, Maryja.
Ziści nam, spuści nam,
Kyrie eleison.

2.

Twego Syna Chrzciciela, Bożycze,
Us
łysz głosy napełnij myśli człowiecze,
s
łysz modlitwę, jenże Cię prosimy,
to dać raczy, Jegoż prosimy,
daj na świecie zbożny pobyt,
po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.3

Legenda: ę – nosové -e, -je.

Poznámky:
1 – Viz článek Stsl. literární tvorba v 9.-11. století (R. Večerka 2002, s. 34-47).
2 – Polský text a notový záznam převzatý ze zpěvníku vydaného roku 1965 (J. Siedlecki 1965, s. 180-181).
3 – Další informace najdete v článku J. Kachlíka (2005).

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Historie: „Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Texty: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.
Texty: „Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Texty: „Kyjevské listy“.
Texty: „Proglas“.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.

Literatura:
Ks. Jan Siedlecki: Śpiewnik kośceielny. Wydawnictwo śv. Krzyża w Opolu, 1965.
Radoslav Večerka: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Scriptum, FF MU, Brno 2002.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah