MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

20. SVATBA KONRÁDA II. ZNOJEMSKÉHO
S MARIÍ SRBSKOU V UHRÁCH

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Svatba Konráda II. Znojemského v Uhrách
Svatba Konráda II. Znojemského s Marií Srbskou v Uhrách. 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Obrázek znázorňuje knížata Soběslava I. a ženicha Konráda II. Znojemského na cestě z Grojče (kde byl Konrád dosud Soběslavem vězněn) do Uher na svatbu s Marií Srbskou při jejich fiktivním setkání s biskupem Jindřichem Zdíkem ve Znojmě v roce 1134. Již dříve, v roce 1131 (to byl Konrád II. ještě ve vězení), daroval Soběslav I. znojemskou rotundu Nanebevzetí P. Marie i s majetkem (spolu s pěti dalšími moravskými hradskými kostely: přerovským, olomouckým, spytihněvským, břeclavským a brněnským) olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi (J. Kadlec 1991, I, s. 118; VDZKČ, I, 1999, s. 535).
Protože tento darovací akt se odehrál již v roce 1131,   n e m o h l   pak Konrád II. o 3 roky později v souvislosti se svojí svatbou s Marií Srbskou v Uhrách dát znojemskou rotundu vymalovat a sám se tu nechat vyobrazit s podélným kostelem v rukou ani jako „druhý fundátor“ (B. Krzemieńska 2000, s. 9, 37), ani jako „donátor maleb“ (A. Merhautová 2000, s. 66). Tento fakt nezabránil ani dalším „odborníkům“, aby si na onom nesmyslu s údajným donátorem Konrádem II. dále netrvali – viz např. citace: „D. Třeštík a jeho Úvod ke Kosmově kronice“ aneb Kam čert nemůže, tam alespoň zasmrdí.
Jindřich Zdík tedy v letech 1131-1134 nechal dokončit výmalbu rotundy (III. fáze), spočívající v přemalbě jižní poloviny 4. pásu maleb dosud chybějícími devíti postavami knížat (včetně Vratislava II. s královskými atributy, korunou a žezlem), jak je to patrné i z našeho obrázku, na němž biskup Zdík drží v ruce schéma oné domalby (montáž). Při té příležitosti dal „upravit“ i část starších maleb (viz naše upoutávka č. 7), zasvěcení rotundy Nanebevzetí P. Marie rozšířil o sv. Kateřinu, kapli znovu posvětil a nakonec tuto nyní již „královskou“ hradní kapli nově konstituoval v rámci nové církevní správy olomouckého biskupství – dal jí nový statut (viz naše upoutávka č. 3).

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/2. Od Břetislava I. do Přemysla I. J. Laichter, Praha 1913.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon, Praha 1991.
• Barbara Krzemieńska: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Příloha časopisu heraldiků. Ostrava 1985.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Aurelius Augustinus: De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost). Přeložila Jana Nechutová. Vyšehrad, Praha 2004.
• Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah