MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

19. CO BYLO DŘÍV? KOSMOVA PŘEMYSLOVSKÁ POVĚST,
NEBO MALBA S ORÁČEM VE ZNOJEMSKÉ ROTUNDĚ?

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Co bylo dřív? Kosmova kronika, nebo malba s oráčem?
Co bylo dřív? Kosmova pověst, nebo malba oráče v rotundě? 1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Dříve byly pochopitelně malby v rotundě. Ta byla celá vymalovaná již za Břetislavovy správy Moravy někdy v letech 1019-1034. Pražští „odborníci“, kteří se stejně, jako onen poněkud prostoduchý pivní skaut z obrázku, domnívali, že nejdřív musel Kosmas sepsat svůj libušopřemyslovský mýtus (kolem roku 1120), aby pak následně moravský údělník Konrád II. Znojemský teprve v roce 1134 mohl v rotundě – v křesťanské kapli – nechat namalovat obrazy   s   p o h a n s k ý m   námětem, tj. Libušino poselstvo a jeho setkání s Přemyslem Oráčem ve Stadicích, by také sázku prohráli, neboť se ve svém úsudku mýlili či možná spíše se mýlit chtěli (viz „Czech šmejd roku 2000 české historické vědy“).
Skutečnost, že znojemské malby nejsou obrazovým přepisem Kosmou sestaveného příběhu, ale naopak uměle vzniklý pohanský libušopřemyslovský mýtus je Kosmovým svérázným „popisem“ v jeho době již dávno existujících maleb s ryze křesťanským námětem (jak také jinak v křesťanské kapli) z historie Velké Moravy a moravské církve, vyplývá také mj. ze srovnání 3. pásu maleb s Kosmovým textemtabulce 2, na niž tato upoutávka odkazuje.

Petr Šimík (2010).

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon (reprint Křesťanská akademie, Řím 1987), Praha 1991.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Manfred Lurker: Slovník biblických obrazů a symbolů. Vyšehrad, Praha 1999.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Aurelius Augustinus: De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost). Přeložila Jana Nechutová. Vyšehrad, Praha 2004.
• Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah