MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

XANTENSKÉ LETOPISY

K ROKU 849

   [Pokračování ...].
  
Když byl král Ludvík1 nemocen, jeho vojáci vtrhli do Bavor na území Čechů (Boemanos); ale když tam bylo mnoho z nich pobito, velmi pokořeni se vrátili do vlasti.2

Xantenské letopisy k roku 849.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Ludvík Němec, král východofranský.
2 Infirmante Ludewico rege, hostis illius de Beioaria iter arripuit in Boemmanos; sed multis ex eis ibidem interfectis, valde humiliati reversi sunt in patriam („kdyžtě mnoho z nich bylo zabito, velmi žalostně se vrátili domů“). Gentilitas vero consueto ab aquilone christianitatem nocuit, magis magisque convaluit;sed fastidiosum est enarrare“ („ale je zahanbující to vyprávět“, končí letopisec rezignovaně; „Silva aquilonis“ je z bavorského hlediska „Severní les“, tj. Šumava, boj se tedy odehrával přibližně ve stejném dějišti jako za Břetislava I. roku 1040 – srovnej Kosmas II, 10).
Srovnej Fuldské anály k roku 849.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 849“.
Kroniky: „Kosmova kronika k roku 1040“ o bitvě u Domažlic.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 100, 101, 114, 142, 150.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah