MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MAPKY

 

DOLNÍ POMORAVÍ

VELKOMORAVSKÝ KOSTEL SV. MARKÉTY ANTIOCHEJSKÉ V KOPČANECH

 
Mapka dolního Pomoraví (38 kB)

Výřez z mapky dolního Pomoraví: velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic
a kostel sv. Markéty Antiochejské v Kopčanech (červeně). Upravené koryto řeky Moravy dnes
obě lokality odděluje a tvoří současně státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou.
Po kliknutí na výřez získáte celou mapku (38 kB).


Poznámky:
V západoslovenské obci Kopčany, ležící na levém břehu řeky Moravy přímo naproti významnému velkomoravskému hradišti Valy u Mikulčic, se nachází nejstarší dochovaný velkomoravský kostel ve střední Evropě, zasvěcený sv. Markétě Antiochejské, pocházející prokazatelně z 9. století. Blíže k tomu článek z LN (2004) – viz rubrika aktuality. O historii obce Kopčany se dočtete více v rubrice lokality. Podrobnosti o archeologickém průzkumu kostela sv. Markéty a jeho okolí a výsledcích, které přinesl do roku 2004, viz rubrika archeologie.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve Mojmírovců.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Lokality: „Kopčany – kostel sv. Markéty Antiochejské“.
Archeologie: „Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982)“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Mapky: „Kraj, v němž působil poustevník sv. Ivan“.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah