MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

VRAŽDA KNĚŽNY LUDMILY

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

26

LUDMILINO
TUŠENÍ

Vládla tedy svatá Ludmila, / která na Tetíně sídlila,1
a že lid ji měl z té duše rád, / po křesťanských dětech dal jí znát,
jakým úkladem se zabývá / tajně její snacha žárlivá
a jakou zlou roli hrají v něm /
dva zlotřilci Tumma s Gommoněm.
Ludmila hned chápe celou šíř / záměru, jejž chystá Drahomíř,
ze smrti však nemá žádný strach / a čas tráví v zbožných modlitbách.

ZAVRAŽDĚNÍ
LUDMILY

V modlitbách je její posila. / Sirotám též dary posílá.
Tak se chystá, že smrt přivítá. / Vtom pod hradem zahřmí kopyta.
Ludmila ví, že ji utratí / brzy oni vrazi najatí,
nechá je však přivést do síně, / nechá je i pozvat k hostině,
o své snaše s nimi rozpráví, / ptá se, zda-li žije ve zdraví.
Vyzpovídá se a s pokojem / čeká. Neurvalí pacholci
do světnice vtrhnou za noci / a zardousí kněžnu závojem.
Tak Lidmila přišla do nebes / a ty lotry chválil v pekle běs.

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 26).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Podle Kristiánovy legendy Ludmila přesídlila z Budče na Tetín až po smrti svého syna Vratislava.

Předchozí kap. 25: Bořivojovi synové a vnuci.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“.
Rodokmen mytických knížat“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Bořivojovi synové a vnuci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
Gumpold (překl. Z. Kristen): Václavovo mládí, Václavovy skutky, Zavraždění Václava a translace jeho těla.
Kristián, kap. 3: Stáří prvních Přemyslovců a Václavovo proroctví.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje).
Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Svoboda, Praha 1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah