MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O ZMIZENÍ SVATOPLUKA

PŘÍBĚH O SVATOPLUKOVI

JAN MARIGNOLA: KRONIKA ČESKÁ

18

   [Pokračování ...].
   Téhož roku Páně 894,1 kdy byl pokřtěn Bořivoj a jeho manželka sv. Ludmila,2 král Moravy Svatopluk tajně utekl a zůstal nepoznán se třemi poustevníky jako čtvrtý až do dne své smrti.3 Jeho království spravovali dosti nešťastně jeho synové, neboť ho pohltili zčásti Uhři, zčásti Poláci a zčásti Němci.4

Jan Marignola: Kronika česká, kn. II. (18. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Rok 894 jako rok Svatoplukovy „nešťastné“ smrti zaznamenaly Fuldské anály k roku 894.
2 Téhož roku nemohl být pokřtěn ani Bořivoj, ani Ludmila. Bořivoj (†888) byl tehdy již šest let po smrti. Ludmila byla pokřtěna na Moravě pravděpodobně v roce 871. Bořivoj, jako kníže moravský, však musel být pokřtěn hned v raném věku ještě před rokem 853. K tomu viz úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
3 O zmizení Svatopluka viz níže: Srovnání.
4 Tuto pasáž Marignola převzal z Kosmy (1120), ten ji má zase od Kristiána (993) či z Reginona (908).

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
O zmizení Svatopluka: Kristián, Kosmas, Dalimil, Přibík Pulkava, Marignola, Palacký.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Jan Marignola: Kronika česká.
Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 445-524.

MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah