MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„F“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


falzum – rytý nápis rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy (historie)
Flores sancti
   Bernardi
– iluminace rukopisu vyobrazení sv. Víta, Vojtěcha a Václava (symbolika)
Foibos – (Apollón) Ovidius: Asklépiův příchod do Říma (symbolika)
Forchheim – jednání o Čechách Fuldské anály k roku 874 (kroniky)
Fotios – patriarcha cařihradský Život svatého knížete velkomoravského Rostislava (osobnosti)
Fredegar – Scholastik kronika tak řečeného Fredegara (kroniky)
Fuit – ludmilská legenda O životě a mučednické smrti sv. Ludmily (legendy)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah