MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„L“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Lanc – Sas, probošt kostela litoměřického Vratislavem II. prosazovaný kandidát na pražského biskupa po smrti Šebířově (kroniky)
laň (jelen)  – symbolika plaketa velkomoravské kněžny ze Želének (artefakty)
    asketa s jelenem, hadem a ptákem (symbolika)
Laurentius (Sáva) – sedmipočetník Život Klimenta, biskupa Bulharů (legendy)
Laurentius – (Vavřinec), pozdější biskup v Amalfi Utrpení svatého Václava (legendy)
Lazar – mnich propuštění Metoděje z konfinace bavorských biskupů (historie)
Lech – řeka, bojiště – 955, Ota I. porazil Maďary za přispění 1000 Boleslavových mužů
    – 1116, Kosmas (III, 42) (kroniky)
léno, lenní hold  – zřeknutí se vlády a její přijetí z ruky krále (císaře) – 1041, Břetislav I. se zřekl vlády, aby ji následně přijal z rukou krále Jindřicha (historie)
Leon – Metodějův spoluvězeň (?) propuštění Metoděje z konfinace bavorských biskupů (historie)
Leščen (Lštění) – hradiště ve stř. Čechách zde Spytihněv věznil Vratislavovu manželku (kroniky)
    rozmístění hradů ve středočeském vévodství (mapky)
Levý Hradec – hradiště ve stř. Čechách zde započalo české křesťanství (mýty a pověsti)
    rozmístění hradů ve středočeském vévodství (mapky)
  – kostel sv. Klimenta kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě (mapky)
    volba druhého pražského biskupa (kroniky)
Libice – východočeské hradiště Slavníkovské panství ve východních Čechách (mapky)
  – vyvraždění Slavníkovců  – 995, Kosmas (I, 29) (kroniky)
    – 995, Bruno z Querfurtu (10) (legendy)
Libuše – mytická dcera Krokova Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
    mytičtí Přemyslovci – lirární fikce, nebo historická věda? (1/3, 2/3, 3/3) (mýty a pověsti)
    F. Palacký, R. Turek, V. Karbusický, D. Třeštík (mýty a pověsti)
Libušín – hradiště ve stř. Čechách dějiště Kosmových mýtů a nejstarších legend (mapky)
  – Libušin hrad Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
Litold – znojemský údělník Břetislav a jeho potomci do roku 1230 (rodokmeny)
    věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
    moravské úděly (mapky)
Lotar III.
   Supplinburský
– král a císař rodokmen Štaufovců (rodokmeny)
  – bitva u Chlumce mnich sázavský k roku 1126 (kroniky)
    kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
Lork – vrah Břetislava II. Kosmas (III, 13) (kroniky)
Lštění (Leščen) – hradiště ve stř. Čechách zde Spytihněv věznil Vratislavovu manželku (kroniky)
    rozmístění hradů ve středočeském vévodství (mapky)
Ludmila – pšovská kněžna dcera pšovského knížete Slavibora (legendy)
  – sňatek  – 871, přepadení svatebního průvodu v němž si Moravané přiváděli nevěstu z Čech (kroniky)
  – Bořivojova manželka  Bořivojův křest (?), spíše však sňatek (!) (kroniky)
     životní data kněžny Ludmily (tabulky)
Ludvík II. Němec – východofranský král  – 840-876, rodokmen Karlovců (rodokmeny)
  – dal oslepit Rostislava – 870, Fuldské anály (kroniky)
  jednání ve Forchheimu se Svatoplukovým vyslancem – 874, Fuldské anály (kroniky)
Ludvík III. Mladší – syn Ludvíka II. Němce – 876-882, rodokmen Karlovců (rodokmeny)
Ludvík III. Tlustý – syn Ludvíka II. Němce – 876-887, 881 císař, rodokmen Karlovců (rodokmeny)
  – poselstvo Moravanů ve Wormsu – 882, Fuldské anály (kroniky)
  jednání se Svatoplukem a Metodějem na Komiánu – 884, Fuldské anály (kroniky), Život sv. Metoděje (XVI) (legendy), Granum k roku 900 (po přepočtu 884) (kroniky)
Luitgarda
  
z Bogenu 
– (Lukarda) manželka Břetislava II.  Kosmas (III, 3) (kroniky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah